Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odebírat novinky
Generic win

Podmínky používání FILM karty CINEMAX 2022

  1. Koupí CINEMAX FILM KARTY (dále jen FILM KARTA) souhlasíte s podmínkami používání této karty, zveřejněnými na stránce www.cine-max.cz, a rovněž se zkrácenou verzí uvedenou na zadní straně CINEMAX karty.

FILM KARTA

2. Držitelé platné FILM KARTY mají právo zakoupit si vstupenky na běžná filmová představení za zlevněné ceny (minimálně 30Kč), přičemž sleva se vztahuje na všechna běžná filmová představení v celé síti kin CINEMAX dle vlastního výběru, a to po celou dobu platnosti karty (vztahuje se na všechna běžná 2D a 3D filmová představení). Slevy pro držitele karty a slevy poskytnuté kinem CINEMAX lze kombinovat v souladu s platným ceníkem. Všechny poskytované slevy jsou uvedeny v ceníku pro držitele karet CINEMAX. Platný ceník vstupenek je umístěn ve všech pokladnách kin CINEMAX nebo na internetu v sekci <link nabídka-cinemax vstupne>VSTUPNÉ. FILM KARTA však neopravňuje ke slevě na neveřejné akce. Na jedno představení může být FILM KARTA použita jen jednou.

FILM KARTU si můžete koupit v kterémkoli kině CINEMAX tak, že zaplatíte roční poplatek 100Kč, přičemž kartu vám vydáme přímo v kině, po uhrazení dané částky.

Karta vstupuje v platnost prvním použitím v kině. Je však důležité dbát na to, abyste si svoji FILM KARTU zaregistrovali ve lhůtě do 7 dnů od prvního použití karty, a to on-line prostřednictvím tohoto linku: karty.cine-max.cz

FILM KARTU si můžete objednat a zaplatit také on-line kliknutím na tento link: karty.cine-max.cz. Objednanou kartu obdržíte do 14 dnů od zaplacení poplatku. FILM KARTU vám doručíme přímo na vámi zadanou adresu. Můžete ji používat ihned po jejím převzetí a již není nutné, abyste ji zaregistrovali. Provedením koupě FILM KARTY na www.cine-max.cz držitel karty poskytuje ve smyslu zákona č. 110/2019 Zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném znění (dále jen „obecné nařízení“) provozovateli CINEMAX, a. s., Ševčenkova 19 Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367 (dále jen „provozovatel“) osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa za účelem koupě FILM KARTY. Provozovatel poskytne osobní údaje zprostředkovateli CINEMAX, s. r. o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 47661887 a DISdat s. r. o., Národní 60/28, 110 00 Praha 1, IČ: 27378624. Provozovatel postupuje při zacházení s osobními údaji držitele karty v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Jiným subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům držitelů karty pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejména v průběhu správního či trestního řízení, ochrana práv spotřebitele). Osobní údaje bude provozovatel zpracovávat a archivovat v souladu se zvláštními předpisy. Držitel karty potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a nese odpovědnost za nepravdivost osobních údajů. Držitel karty jako dotčená osoba potvrzuje, že si je vědom svých práv ve smyslu čl. zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení (na základě písemné žádosti nebo osobně u provozovatele žádat o opravu nesprávných, neaktuálních nebo neúplných údajů a další práva), a že mu byly poskytnuty všechny informace v souladu s daným obecným nařízením.

FILM KARTA není vydána na jméno.

3. CINEMAX KARTY jsou platné ve všech kinech CINEMAX na celém Slovensku i v České republice, přičemž se dají využít i ke koupi vstupenek přes internet.

4. Při koupi vstupenky, nákupu v bufetu nebo v kavárně, předložíte personálu kina na pokladně svou CINEMAX KARTU a zaplatíte částku, která je určena speciálně pro držitele CINEMAX KARET. CINEMAX nemůže vrátit peníze za ztracenou nebo odcizenou CINEMAX KARTU. Každý majitel karty má nárok na novou kartu. Částka za nové vystavení je 100 Kč. CINEMAX si vyhrazuje právo kontrolovat původ a platnost každé předložené karty CINEMAX. Karta CINEMAX, která bude záměrně zničena či poškozena, zkopírována nebo jiným způsobem upravena, bude návštěvníkovi odebrána a skartována bez nároku na náhradu.

5. CINEMAX může sledovat, sbírat, zaznamenávat informace a dělat statistiky o používání karet. Žádné informace o držiteli karty nebudou bez jeho vědomí sbírány a použity pro jiné účely než pro účely společnosti CINEMAX a jejích partnerů. Veškeré osobní údaje majitelů CINEMAX karet poskytnuté společnosti CINEMAX jsou poskytnuty výlučně na základě dobrovolnosti. Společnost CINEMAX neshromažďuje, ani jakýmkoli jiným způsobem nezpracovává osobní údaje návštěvníků stránek bez předchozího souhlasu dotyčné osoby se zpracováním osobních údajů 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

6. Každý držitel karty dává svou platbou souhlas k použití svých osobních údajů v souladu s těmito podmínkami.

7. Karty CINEMAX mohou být zakoupeny pouze osobami staršími 15 let.

8. Karta CINEMAX zůstává po celou dobu její platnosti majetkem společnosti CINEMAX. s. Vizuál karty je rovněž majetkem společnosti CINEMAX. s., a jeho napodobování je trestné.

9. Karta neslouží jako úvěrová, debetní ani kreditní karta.

10. CINEMAX nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé s ne/dostupností na mobilní a internetové sítě, ani poškození kartových a bankovních terminálů čtecích a jiných koncových zařízení.

11. CINEMAX si vyhrazuje právo změnit podmínky používání karet bez předchozího upozornění a dle vlastního uvážení. Nové podmínky jsou platné od jejich zveřejnění na www.cine-max.cz

12. Pokud jste si CINEMAX karty objednali prostřednictvím formuláře, budou vám doručeny do 14 dnů ode dne vyplnění/odeslání formuláře. (Tento můžete vyplnit přímo v kině nebo elektronicky přes náš web).

13. Více aktuálních informací o filmových premiérách, slevách, akcích a speciálních nabídkách pro držitele CINEMAX karet se dozvíte na stránce www.cine-max.cz. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, pošlete je prosím na mail kinool@cine-max.cz.